Naturskog lämnar Hästa Gård den 31 december 2017!

2017-04-11

Naturskogs arrende på Hästa Gård upphör den 31 december 2017, vilket innebär att all verksamhet inklusive djuren kommer att flyttas från gården.

Köttförsäljningen på Hästa Gård har upphört!

2017-04-10

 

Hästa Gård ligger utanför Kista norr om Stockholm och är ett av världens största tätortsnära ekologiska lantbruk. Gården är på 260 ha och ligger i Igelbäckens kulturreservat

Naturskog AB (www.naturskog.se) arrenderar gården och ansvarar för skötseln av Igelbäckens kulturreservat samt övrig verksamhet på gården. På Hästa Gård arbetar vi efter ledorden bevarandetillgänglighet och service.